ביאור:יונה א א

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
מאיזה שבט היה יונה בן אמיתי. ובאיזה תקופה הוא חי. עריכה

כותב המלבי"ם: אמרו חז"ל (מסכת סוכה פרק החליל) שיונה בן אמיתי היה מצד אמו משבט אשר. והוא היה בן האשה האלמנה שכלכלה את אליהו (מלכים א יז), ושאליהו החייהו. ומצד אביו היה משבט זבולון כמו שכתוב (מלכים ב יד) "יונה בן אמיתי אשר מגת החפר" וגת חפר היה בגבול זבולון (יהושע י"ט).

ומבואר בחז"ל שהוא היה מבני הנביאים שאלישע שלח אותו למשוח את יהוא למלך (מלכים ב ט). והוא ניבא לירבעם בן יואש שישיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד נחל הערבה (מלכים ב יד). וכ"ז לא הועיל כי ישראל לא שבו בתשובה עד שהיו מוכנים לילך בגלות על ידי מלך אשור, וכבר היה אשור מושל עליהם. ע"כ תוכן דבריו.

לפי"ז יוצא שיונה בן אמיתי חי מזמן אחאב מלך ישראל שבימיו החיהו אליהו (מלכים א יז), עד תקופת שאשור מלך עליהם, שהתחיל בתקופת מנחם בן גדי (מלכים ב טו). והוא יותר ממאה שנה.

ממשיך וכותב המלבים: לכן אמר לו ה' "קום לך אל נינוה וקרא עליה" שישובו בתשובה. ולא היה השליחות בשביל נינוה כי לא מצאנו שישלח ה' נביא מישראל להשיב את העכו"ם בתשובה, כי לא דבקה השגחת ה' לשלוח נביא רק בישראל. רק כי היתה ההשגחה על נינוה (בירת אשור) בשביל ישראל אחר שאשור הוכן להיות שבט אפו של ה' לרדות בו את ישראל שנתחייבו למקום, רצה ה' להחזירם בתשובה כדי שיהיו מוכנים למלאת גזירתו על ישראל. וגם כדי שלא יאמר המתלונן למה תביט בוגדים תחריש כבלע רשע צדיק ממנו, רצה ה' להראות שאשור יש לו זכות יותר מישראל שהם שמעו לדברי הנביא ועשו תשובה, וישראל הקשו ערפם משמוע. עכ"ל

ראו גם עריכה