ביאור:זכריה יד ב
בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:זכריה יד ב.


חלוקת ירושלים בנבואת זכריהעריכה

זכריה יד ב: " "וְאָסַפְתִּי אֶת כָּל הַגּוֹיִם אֶל יְרוּשָׁלַים לַמִּלְחָמָה; וְנִלְכְּדָה הָעִיר, וְנָשַׁסּוּ הַבָּתִּים וְהַנָּשִׁים תשגלנה [תִּשָּׁכַבְנָה]; וְיָצָא חֲצִי הָעִיר בַּגּוֹלָה, וְיֶתֶר הָעָם לֹא יִכָּרֵת מִן הָעִיר" "

ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא ייכרת מן העירעריכה

"הרמב"ם כתב בהלכות מלכים (יב ב) , בעניין חזונות נביאינו: "וכל אלו הדברים וכיוצא בהם, לא יידע אדם איך יהיו, עד שיהיו". כך הדבר בנבואה זו של זכריה: בנפול ירושלים העתיקה בחודש אייר ה'תש"ח בידי אויב, מחצית האוכלוסיה נשארה במערב העיר, והמחצית השניה יצאה לגולה שבויים ביד צר" (ע"פ הרב מאיר יהודה גץ, בספר "רב הכותל" בעריכת ר' שמחה רז, ה'תשס"ג) .

ותשע-עשרה שנה לאחר שהתקיימה נבואת הפורענות, התקיימה נבואת הנחמה המשלימה, (תהלים קכב ג): "יְרוּשָׁלַים הַבְּנוּיָה, כְּעִיר שֶׁחֻבְּרָה לָּהּ יַחְדָּו"( פירוט ): "בחמלת ה' על עמו ישראל, וברצותו לנחמו, חיבר כיום הזה את ירושלים העתיקה והחרבה אל ירושלים הבנויה, והיו יחדיו לעיר אחת שלמה לנצח, "והנצח - זו ירושלים"" (שם) .


פירושים נוספיםעריכה

מקראות גדולות:

""ויתר העם לא יכרת" - לא יגלו כולם ולמה יניחם להגלות חצים ולשסות הבתים כדי שלא יהא להם פתחון פה לאמר לא למלחמה באנו כי אם להשתחוות באנו " ( רש"י )

"

"ואספתי את כל הגוים ", ה' יתן בלב הגוים שיתאספו אל ירושלים למלחמה, וכבר התבאר יחזקאל ל"ב וסי' ל"ח שבאחרית הימים יתאספו בני אדום לקחת את ירושלים מיד הישמעאלים ואז תלכד העיר ונשסו הבתים וחצי העם כבר יצאו לגולה, אבל לא יספיקו לגמור הדבר ולהגלות את כולם "ולא יכרת יתר העם מן העיר ", וזה יהיה מפני כי.  

" ( מלבי"ם )

"

מצודת דודעריכה

"ונשסו הבתים" - ר"ל יפילו הבתים ועל אבניהם ירמסו ברגליהם ויאנסו את הנשים למשכב המשגל

"ויתר העם" - החצי הנשאר אף מן העיר לא יכרת וישארו במקומם

"ואספתי" - עתה יפרש איך תשוב להם שללם ואמר הנה אעיר לבוא כל העובדי כוכבים הם חיל גוג ומגוג להתאסף ולבוא אל ירושלים למלחמה

מצודת ציוןעריכה

"ונשסו" - ענין רמיסה כמו והיו שאסיך למשסה ( ירמיהו ל )

"תשגלנה" - מלשון משגל ומשכב

" ( מצודות )


הקבלותעריכה

מסורת אחרית הימים - והמלך המשיח .


אונס של נשים נשואות בתנ"ך .

פסוקים שבהם הקרי מתקן את הכתיב כדי לשמור על "לשון נקיה" .הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:חלוקת ירושלים בנבואת זכריה


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2019-07-16.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/tryasr/zk-14-02