ביאור:חטאת נעורים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

קראנו בקהלת בחג:

קהלת יא ט: "שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט".

בהקשר זה ראוי לציין כי קיים המושג התנ"כי של 'חטאות הנעורים', השונים מהותית מחטאים במשך כל חייו של אדם. תקופת הנעורים רגישה מבחינה זו וזאת אף ידוע לנו כנתון אמפירי מתוך התבוננות בחיי ההווה.

וכך הדבר מופיע בתנ"ך:

תהלים כה ז: "חטאות נעורי ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה למען טובך ה'"

ירמיה לא

17 שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השיבני ואשובה כי אתה יהוה אלהי. 18 כי-אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על-ירך בשתי וגם-נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי. 19 הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשעים כי-מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על-כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם-יהוה.

איוב יג כו: "כי תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי"

יחזקאל טז כב: "ואת כל תועבתיך ותזנתיך לא זכרתי את ימי נעוריך בהיותך ערם ועריה מתבוססת בדמך היית"

יחזקאל טז מג: "יען אשר לא זכרתי את ימי נעוריך ותרגזי לי בכל אלה וגם אני הא דרכך בראש נתתי נאם אדני ה' ולא עשיתי את הזמה על כל תועבתיך"

יחזקאל טז ס: "וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעוריך והקמותי לך ברית עולם"

יחזקאל כג יט: "ותרבה את תזנותיה לזכר את ימי נעוריה אשר זנתה בארץ מצרים"

יחזקאל כג כא: "ותפקדי את זמת נעוריך בעשות ממצרים דדיך למען שדי נעוריך"

בראשית ח כא: " כי יצר לב האדם רע מנעריו ".

על החטאות האלה, כפי שכתוב למעלה בקהלת, יבוא הנער במשפט ואולם ניתן גם לכפר עליהם.

וטוב להזכיר בהקשר זה את הרעיון המעניין של חז"ל האומרים, כי הבא בברית הנישואין נמחלים לו כל עוונותיו. במילים אחרות, הוא מתחיל בתקופה חדשה בחייו.

מקורות עריכה

על-פי מאמר של חגי הופר שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-10-21.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t3111_2