ביאור:זכריה ה ג

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

כל הגונב מזה כמוה ניקה עריכה

באחד החזונות שלו רואה הנביא זכריה מגילה עפה, וה' מתאר לו את משמעות החזון:

זכריה ה ג: " "ויאמר אלי 'זאת האלה היוצאת על פני כל הארץ, כי כל הגנב מזה כמוה נִקָּה, וכל הנשבע מזה כמוה נקה'." "

בלשון המקרא, נקי = ללא חטא ופטור מעונש . איך ייתכן שמי שגונב ונשבע לשקר יהיה "נקי"?

א. נִקָּה = פטור מעונש עריכה

1. המשפט מתאר את המצב בעבר - " כל מי שהיה גונב , היה נקי ופטור מעונש כמו זה שכתוב על המגילה"; אנשים גנבו ונשבעו לשקר, ויצאו נקיים מאלה כמו זו הכתובה על המגילה. אבל מעכשיו והלאה המצב ישתנה: " "זאת האלה - זאת שכתוב בה פורענות נקמת שבועות שקר, היוצאת - עתה מבית קדשי הקדשים מלפני השכינה להתהלך על פני כל הארץ... כי כל הגנב - עד עכשיו - מזה כמוה נקה - מזה הפורענות כמו שהוא מפורש בה נקה ולא נשתלם פורענות יחידים העוברים על התורה, אלא המתין עד שנתמלאת סאת כולם ולקו כולם כאחד בחורבן ובגולה; וכן כל הנשבע לשקר עד הנה מזה הפורענות כמו שהמגילה הזאת מגדת נקה ולא נשתלם; אבל מכאן ואילך, הוצאתיה לשוט בארץ ולנקום מן הגנבים והנשבעים לשקר - מעכשיו ובא אל בית הגנב וגו'" " ( רש"י ) .

2. במגילה היתה כתובה אָלָה , קללה לגנבים ולנשבעים לשקר, כמו הקללה שב שמות כ ו: " "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא, כי לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא" ". אם כך, כוונת הפסוק היא " כל הגונב - יהיה נקי ופטור מעונש כמו שכתוב באלה הזאת ", כלומר, הוא לא יהיה פטור כלל (ע"פ אברהם אהוביה, "ככל הכתוב", עמ' 200) .

  • אולם, זו דרך מאד מסורבלת ולא ברורה להגיד "לא יינקה". כמו להגיד "מי שיעלים מס, יהיה פטור מעונש כמו שכתוב בחוק", כאשר בחוק כתוב שהוא חייב בעונש כבד...

ב. נִקָּה = ייענש עריכה

יש שפירשו, שבפסוק זה ניקה = ניכה, מלשון מכה; או ניקא, מלשון הקאה (ע"פ דעת מקרא) , או " "יהיה מנוקה ומטואט מן העולם" " (מצודת דוד) ; ה' יכה את הגנב, וידאג שהארץ תקיא אותו, כך שהעולם יהיה נקי מאנשים כמוהו:

3. גודל המגילה היה כגודלו של בית המקדש, והנבואה היא נבואת פורענות על הגונבים מבית המקדש והנשבעים לשקר על גניבתם - " כל הגונב מזה שהוא כמוה בגודלו - ייענש".

4. המגילה היתה כתובה משני צדדיה - מצד אחר ( מִזֶּה ) היתה כתובה קללה לגנב, ומהצד השני ( מִזֶּה ) היתה כתובה קללה לנשבע לשקר, שתי עבירות שהן שני צדדים של אותה עבירה; כל הגונב, מצד אחד של המגילה כתוב עונשו, וכל הנשבע לשקר, מצד שני של המגילה כתוב עונשו: " "במגלה ההיא חקוק וכתוב הקללה היוצאת בגזירה על פני כל ארץ ישראל, כאילו יצא פסק דין מבית דין של מעלה בכתב... המגלה היתה כתובה פנים ואחור, כעין שראה יחזקאל... ולכן אמר, כי כל הגונב הון, רשום הוא מהעבר מזה ... כמו הפורעניות הנאמר בה כן יהיה מנוקה ומטואט מן העולם להיות נכרת ממנה... וכל הנשבע לשקר רשום הוא מהעבר מזה , וכמו הפורעניות הנאמר בה כן יהיה מנוקה מן העולם" " ( מצודות ) .

  • אולם, פירושים אלה אינם מתאים למילה נִקָּה כמשמעה ברוב המקרא, המציינת נקיון ללא חטא וללא עונש.

מקורות נוספים עריכה

זה = דבר מוחשי, שאפשר להצביע עליו .

ראו גם פירושים על הקטע כולו - מגילה עפה .


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-08-17.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כל הגונב מזה כמוה ניקה

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/tryasr/zk-05-03