ביאור:ויקרא יט לב

מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. בפשטות סיום הפסוק משתייך לזקנה ותחילתו לחכמה. אלא שאינו כן.. שיבה זאת זקנה כמו שכתוב על אבותינו 'מת בשיבה טובה' שכוונת הכתוב על אריכות ימים ושנים. לעומת זאת 'והדרת פני זקן' פירוש הזקנה - חכמה. 'זקן' נוטריקון [דוגמת ראשי תיבות - משמעות כמה מילים בתוך מילה אחת או יותר] 'זה קנה חכמה'.