ביאור:דברים לא א

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.מהיכן הלך ולאן הלך משה רבינו?עריכה

(דברים לא, א): "וַיֵּלֶךְ מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל" וצריך להבין, הרי בפרשה הקודמת (נצבים) עמד כל העם לפני משה רבינו כששהעבירם בברית כמפורט באריכות בפרשה, אם כן להיכן הלך עכשיו משה אל בני ישראל לדבר אליהם?

היכן היו בשעת העברת הברית?

(דברים כט, ט): "אתם נצבים היום כלכם 'לפני ה' אלהיכם'", ומפרש האבן עזרא: "סביבות הארון" וכן הרמב"ן מביא פירוש זה. כלומר היו כולם בסביבות המשכן שם נמצא הארון.

מה עשו לאחר גמר הברית?

תרגום יונתן:

"וַאֲזַל מֹשֶׁה לְמַשְׁכַּן בֵּית אוּלְפָנָא" - לאחר הברית הלך העם למשכן שהיה מיועד לבית תלמוד (=בית המדרש, לכאורה על פי הוראת משה) ולשם הלך משה אליהם להיפרד מהם ולהוכיחם לפני מותו.

אבן עזרא:

לאחר הברית התפזר העם וחזרו לביתם ומשה "הלך אל כל שבט ושבט להודיע שהוא מת שלא יפחדו, וחזק לבם בדברי יהושע... ולפי דעתי כי אז ברך השבטים. ואם ברכותיהם, מאוחרות במכתב"

רמב"ן:

"כאשר השלים כל דבריו אז הלכו כל הנצבים לפניו והטף והנשים איש לאהליו, ולא הוצרך הכתוב להזכיר זה כי כבר אמר "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלהיכם וגו' לעברך בברית ה' אלהיך" ואחר עברם בברית ילכו מפניו, ויאמר הכתוב עתה כי משה הלך ממחנה לויה אל מחנה ישראל לכבדם כמי שירצה להפטר מחבירו ובא ליטול רשות ממנו" - הרמב"ן מוסיף הסבר משוע לא נכתב שחזרו למחנה ישראל, כיון שכל מטרת אסיפתם היתה למען העבירם בברית, מובן מאליו שכשנגמר הברית חזרו לביתם. ושם דיבר אליהם משה (אינו מפרש להסביר אם דיבר לכל שבט ושבט כהראב"ע, או שאספם שם במחנה ישראל).

רבינו עובדיה ספורנו:

"התעורר לזה, כמו וילך איש מבית לוי. וזה שאחר שהשלים עניני כריתת הברית התעורר לנחם את ישראל על מיתתו..." - כלומר: משה וישראל נשארו על עמדם כמו שהיו בשע כריתת הברית, ומשמעות מילת "וילך" הכונה שעכשיו - לאחר גמר הברית נתעורר לדבר על ענין זה.
הקטגוריות נמצאים בוילך משה - לאן הלך

מקורותעריכה

פורסם בגליון "יגדיל תורה" גליון ט"ז