ביאור:התורה לא תתבטל בימות המשיח

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

"כה אמר ה'... אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום ה' גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים. כה אמר ה' אם ימדו שמים למעלה ויחקרו מוסדי-ארץ למטה גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאום ה'" (ירמיה, לא', 34-36).

הקטע הזה, מלבד מה שהוא מלמד, שה' לא ימאס בישראל, על-אף ניסוחו החיובי-כביכול, הוא גם מלמד, כי אין התורה עתידה להבטל בימות המשיח, כפי שיש חולקים על כך.

אני קורא בספר "מהות התאולוגיה של היהדות" מאת הרב י"ג בן-אברהם, בהוצאת קרן אחוה משיחית, בפתח הדבר - ונתייחס אליו כדי לבדוק את עיקרי הנצרות - והוא כותב, כי חז"ל אמרו, בסנהדרין, דף צז', עמוד א' - "ששת אלפים שנה הוי העולם: שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח". אך מכאן אין ללמוד כי התורה תתבטל, אלא רק - אם נדייק - שעיקר הדומיננטיות תהיה בדמות המשיח. ובכלל, יש לומר, אין אנו באים לתרץ כאן את אמרות חז"ל, שלעיתים קשות הן גם לנו, כמו במקרה הזה, שבכל-אופן מהווה אישור לאמונה הנוצרית - "ובעוונותינו", הם מתרצים, הזמן התמשך, אלא עיקר ענייננו הוא פסוקי התנ"ך עצמם.

עוד הוא כותב, כי הרמב"ם כותב בי"ג עיקריו, שלא יתבטלו המצוות, אלא שזה כתוב חריג אצלו, שכן הוא לא מסתמך על קודמיו ואף סותרם.

על כל פנים, ראינו מהמקור התנ"כי הרלוונטי, שאין המצוות בטלות, ואף הכתוב הקודם - "נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה" (פסוק לב) לא מבטל את התורה, אלא משנה את מקום היכתבה.

עוד נכתב בספר האמור, כי ישוע אמר, כי בא "למלאות" את התורה, וכי פירוש מילה זו היא להשלים, לחסל, לגמור, מלבד מ-לקיים. אך יש גם להתייחס לחלקו הראשון של הכתוב - "אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים" (מתי, ה', 17).

כמו כן, יש לציין, כי ישוע עצמו לא הפר את התורה. רק ממשיכו פאולוס הטיף לכך. במקום אחר ישוע אומר, כי המבטל את התורה ומלמד כך קטון יקרא במלכות השמיים. ובאמת, פירוש שמו של פולוס ביוונית הוא - איש קטן.

לסיום, את הנאמר, כי מצוות החסד שבין אדם וחברו לא תבטלנה לעתיד לבוא, ובכך מיושבת הסתירה-כביכול בין תורת פאולוס לזו שב"אגרת יעקב", או אף לדבריו האחרים של פאולוס עצמו - זאת אנו דווקא מקבלים, אלא שכאמור, על-פי הכתוב, גם מצוות שבין האדם והמקום, מצוות פולחניות, שיוצרות את הדת, להפריד מאמונה לבד, לא צריכות להתבטל.

מקורותעריכה

על-פי מאמר של חגי הופר שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-01-24.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t1131_1