פתיחת התפריט הראשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

ספר יהושע הוא ראשון לספרי הנביאים וראשון לסדרה הקרויה 'נביאים ראשונים'. ספרי נביאים אלה מדברים בתולדות ישראל במשך תקופה שנמשכה לדעת חז"ל טו"ב יובלות (= 850 שנה), משנכנסו ישראל לארץ ועד שגלו ממנה עם חרבן הבית הראשון. כל ספר מאלה הספרים כולל תולדותיהם של כמה וכמה דורות ורק ספרנו מספר בתולדות דור אחד, זה הדור המיוחד – דור הבנים של יוצאי מצרים, שזכה להכנס לארץ ישראל, לכבשה, להורישה ולהתנחל בה. דור זה הצטיין בדבקותו בה': "ויעבד ישראל את ה' כל ימי יהושע" (כד לא). בספר מסופר רק על חטאו של איש אחד – הוא עכן – שהודה בחטאו, ועל חשש חטא של רבים – זה המעשה של בני ראובן ושל בני גד שבסופו נתברר, שכוונתם היתה לשם שמים: "כי עד הוא בינתנו כי ה' הוא האלהים" (כב לד). ומבחינה זו אין לדורו של יהושע ולספר יהושע, המספר בתולדות דור זה, דומה לו בספרי המקרא. וכיון שדור זה עבד את ה' "בתמים ובאמת" (כד יד), זכה שנעשו לו ניסים גלויים. ולא עוד אלא שהתקיימו כל ההבטחות והיעודים שהועיד ה' לעמו בתורתו: "לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דבר ה' אל-בית ישראל הכל בא" (כא מג וכן כד יד).

מבנה הספר

מבחינת התוכן ניתן לראות בספר יהושע חמשה חלקים, ואלה הם:

א. כניסת ישראל לארץ (פרקים א-ד).

ב. כיבוש הארץ (ה-יב).

ג. חלוקת הארץ לשבטי ישראל (יג-יט).

ד. הפרשת ערי המקלט וערי הלוים, ונספח: הפרידה משבטי עבר הירדן והקמת המזבח בגלילות הירדן (כ-כב).

ה. דברי יהושע האחרונים והברית בשכם, ונספח קצר על מותם של יהושע ואלעזר, קבורתם וקבורת עצמות יוסף בהר אפרים (כג-כד).

(מבוסס בעיקר על ההקדמה של דעת מקרא)