ביאור:העושר - אמצעי לביצוע משימות חשובות

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
ה' הבטיח לשלמה (מלכים א ג יא): "ויאמר אלהים אליו יען אשר שאלת את הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים ולא שאלת לך עשר ולא שאלת נפש איביך ושאלת לך הבין לשמע משפט... וגם אשר לא שאלת נתתי לך גם עשר גם כבוד אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך", ודומה לכך: דברי הימים ב א יא;

אפשר לראות במתנה זו - מתנת העושר והכבוד שנתן ה' לשלמה - שכר על הבקשה המוצלחת שלו: מכיוון שהוא ביקש את הדבר הנכון (חכמה), ה' נתן לו עושר וכבוד.

אולם, קשה להניח שה' ייתן שכר כל-כך גדול לנער צעיר (בערך בן 12), שעדיין לא הספיק לעשות שום דבר טוב, רק משום שהוא ביקש בקשה נכונה.

נראה לי יותר, שהעושר והכבוד שנתן ה' לשלמה הם אמצעים לביצוע המשימה ששלמה לקח על עצמו: שלמה ביקש חכמה - לא כדי להשתעשע ברעיונות פילוסופיים מופשטים, אלא כדי "לשמוע משפט" - לעשות משפט-צדק (ע"ע משפט צדק דורש חכמה ).

כדי להשליט את הצדק במדינה, דרוש כסף רב - למשל כדי להכשיר שופטים ולהעסיק אותם, לממן ייצוג משפטי לעניים, ועוד; דרוש גם כבוד, כדי שהנשפטים יקבלו על עצמם את הדין.

ה' נתן לשלמה עושר וכבוד, כדי שיוכל להצליח להשליט את הצדק והמשפט בממלכה.

ה' נתן עושר וכבוד גם למלכים אחרים שעשו משפט, למשל:

  1. דוד דברי הימים א כט יב:): " "והעשר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל" ...   "וימת בשיבה טובה, שבע ימים עשר וכבוד; וימלך שלמה בנו תחתיו" " ("ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו")
  1. יהושפט (דברי הימים ב יז ה): "ויכן ה' את הממלכה בידו, ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט, ויהי לו עשר וכבוד לרב", (דברי הימים ב יח א): "ויהי ליהושפט עשר וכבוד לרב ויתחתן לאחאב"(יהושפט הכשיר שופטים בכל הארץ)
  1. ואולי גם חזקיהו (דברי הימים ב לב כז): "ויהי ליחזקיהו עשר וכבוד הרבה מאד, ואצרות עשה לו לכסף ולזהב ולאבן יקרה ולבשמים ולמגנים ולכל כלי חמדה"

גם במקרים אלה, נראה שאין המדובר בשכר על צדקתם, אלא באמצעי שנועד לעזור להם להגשים את המשימה שלהם כמנהיגים.

 

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-11-11.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim2/ojr_msima