ביאור:המכות ההסטוריות

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

כאמור בפרק "הערך החינוכי של המכות" , המכות של השלשה השלישית (שחין, ברד וארבה) נועדו ללמד את פרעה שה' הוא הכוח היחיד ששולט בעולם. ואכן בשלוש המכות האלו יש ביטויים שמדגישים את העוצמה שלהן: במכת השחין כתוב שהחרטומים "לא יכלו לעמוד לפני משה" (ע' בפרק "מעשי החרטומים אחרי המכה" ), ובמכות הברד והארבה כתוב שמכות כאלה לא היו כבר הרבה זמן:

"מכה"

"פסוק"

ברד

"אשר לא היה כמוהו במצרים למן היום היווסדה ועד עתה"

ברד

"אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי"

ארבה

"אשר לא ראו אבותיך ואבות-אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה"

ארבה

" לפניו לא היה כן" "... ואחריו לא יהיה כן"


על הארבה נאמר, שארבה כזה לא היה מעולם – מיום בריאת האדם ("מיום היותם על האדמה" \ "לפניו לא היה כן")

אבל על הברד נאמר, שברד כזה לא היה רק מיום היווסדה של מצרים \ מאז היתה לגוי; כי לפני יום היווסדה של מצרים כן היה ברד כזה – בזמן המבול.

מקורותעריכה

ר' אברהם קורמן בשם "אבני שוהם"; פורסם לראשונה ב"הפרשה לדורותיה" לספר שמות.

קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/mkot_hstorya