ביאור:הלוא כבני כשיים אתם לי

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.עמוס ט ז: "הלוא כבני כשיים אתם לי בני ישראל נאם ה'

הלוא את ישראל העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מכפתור וארם מקיר"

מה לבני ישראל ולכשיים?

יתכן שיש להבין זאת כך:

" הלוא   כבני      {= כמו בניי , בני ישראל כמו בניי }

           כשיים   {= כמו שיים , רבים של שה (טלה) }  

אתם לי בני ישראל נאם ה' .."

נראה שזה כך גם לפי התרגום הארמי "כבנין רחימין"

ריחם = חמל = שה (ערבית) , חמל = הרים = נשא = שה

ה' הוא הרועה (האביר) ובני ישראל הם הצאן

בראשית מט כד: "ותשב באיתן קשתו, ויפזו זרעי ידיו, מידי אביר יעקב, משם רעה אבן ישראל "

ישעיהו א כד: "לכן נאם האדון ה' צבאות אביר ישראל "

ישעיהו מט כו: ".. וידעו כל-בשר כי אני ה' מושיעך וגאלך אביר יעקב "

תהלים קלב ב: "שיר המעלות זכור-ה' לדוד את כל-ענותו: אשר-נשבע לה', נדר לאביר יעקב "

תהלים פ א: "למנצח אל-שושנים עדות לאסף מזמור: רעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה "

במדבר כז יז: "אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רעה "

תהלים עז כא: "נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן"

תהלים עח נב: "ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר"

--

ועוד יש לשים לב שבתנ"ך אין כשיים אלא כו שים (עם ו') או כשים (י' אחת)

צפניה ב יב: "גם אתם כושים חללי חרבי המה"

דברי הימים ב יב ג: "באלף ומאתים רכב ובששים אלף פרשים ואין מספר לעם אשר באו עמו ממצרים לובים סכיים וכושים"

דברי הימים ב יד יא: "ויגף ה' את הכושים לפני אסא ולפני יהודה וינסו הכושים"

דברי הימים ב יד יב: "וירדפם אסא והעם אשר עמו עד לגרר ויפל מכושים לאין להם מחיה

                             כי נשברו לפני ה' ולפני מחנהו וישאו שלל הרבה מאד"

דברי הימים ב טז ח: "הלא הכושים והלובים היו לחיל לרב לרכב ולפרשים להרבה מאד ובהשענך על ה' נתנם בידך"

דברי הימים ב כא טז: "ויער ה' על יהורם את רוח הפלשתים והערבים אשר על יד כושים"

דניאל יא מג: "ומשל במכמני הזהב והכסף ובכל חמדות מצרים ולבים וכשים במצעדיו"

וכן לגבי כוש ביחיד , מלבד האשה הכשית שלקח משה..

תגובות עריכה

יפה, אהבתי

-- אראל, 2011-01-11 16:24:49

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אביתר כהן שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-01-11.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/ljon_jorj_sjh_1