ביאור:היום הרת עולם

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.בתפילות ראש השנה, אחרי שתוקעים בשופר, אומרים:

" "היום הרת עולם,

היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים,

אם כבנים, אם כעבדים.

אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים.

ואם כעבדים, עינינו לך תלויות, עד שתחננו ותוציא לאור משפטנו,

איום, קדוש." "

היום הרת עולם - היום היה ה"הריון" של העולם. חכמי התלמוד נחלקו בשאלה מתי נברא העולם: " "רבי אליעזר אומר: בתשרי נברא עולם... רבי יהושע אומר: בניסן נברא עולם..." " ( בבלי ראש השנה י:-יא. ) . אחד ההסברים הוא, שבתשרי היה ה"הריון" ובניסן ה"לידה", כלומר בתשרי עלה במחשבה להיברא ובניסן נברא. ללמדנו דרך ארץ, שיש להמתין בין המחשבה לבין הביצוע.

היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים - ביום שבו העולם עלה במחשבה להיברא, ה' מעמיד את כל יצוריו במשפט, כדי לבדוק האם הם באמת מגשימים את הציפיות שעלו במחשבתו באותו יום.

הידיעה ש"היום הרת עולם" עוזרת לנו להבין את עומק המשמעות של המשפט ביום זה - אין זה רק משפט על חטאים ספציפיים, אלא על עצם ההתאמה של כל אחד ואחד לתפקיד שה' ייעד לו.

אם כבנים אם כעבדים - ה' שופט אותנו לפי שני קריטריונים - בנים, שצריך להיות להם כבוד כלפי אביהם, ועבדים, שצריכה להיות להם יראה כלפי אדוניהם; כך נאמר ב (מלאכי א ו): "בן יכבד אב, ועבד - אדניו. ואם אב אני - איה כבודי? ואם אדונים אני - איה מוראי?..."( פירוט ). ואלו הן שתי המידות המאפיינות את הקשר בין ה' לבין האדם - יראה ואהבה.

נבואת מלאכי היא נבואה של דין - ה' שופט אותנו כבנים או כעבדים; אבל אנחנו מבקשים רחמים - אנחנו מבקשים שה' לא רק ישפוט אותנו כבנים וכעבדים, אלא גם ירחם עלינו כבנים וכעבדים:

אם כבנים - רחמנו, כרחם אב על בנים - על-פי (תהלים קג יג): "כרחם אב על בנים רחם ה' על יראיו"; הפרק כולו מברך את ה' על כך שהוא מרחם וסולח ומאפשר לאדם לשוב אליו ( פירוט ).

ואם כעבדים - עינינו לך תלויות, עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו - על-פי  (תהלים קכג ב): "הנה, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גברתה, כן עינינו אל ה' אלהינו עד שיחננו".

איום - כינוי לה' הנתפס כאדון המטיל אימה על עבדיו;

קדוש - כינוי לה' הנתפס כאב הזוכה לכבוד ורוממות מבניו.


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2010-09-05.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/klli/jirim/hyomhrtolm