ביאור:הברית החדשה היא שה' לא ימאס בישראל

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

"הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאם ה'. כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם ה' נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם ה' כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד" (ירמיה, לא', 30-33).

על ארבעה פסוקים אלה מבססים הנוצרים את האישור לקיום הברית החדשה שלהם. ועוד הם טוענים כידוע, כי הם ישראל החדש, שברוח, וכי ה' מאס בישראל המקורי ומעניש אותם לאורך ההיסטוריה. ואולם כל שיש לעשות כדי לסתור טענות אלה הוא להמשיך לקרוא -

"כה אמר ה' נתן שמש לאור יומם חקת ירח וכוכבים לאור לילה רגע הים ויהמו גליו ה' צבאות שמו. אם ימושו החוקים האלה מלפני נאם ה' גם זרע ישראל ישבותו מהיות גוי לפני כל הימים. כה אמר ה' אם ימדו שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאם ה'".

כלומר - התנאים המתוארים הם בלתי אפשריים. מה גם שבמקום אחר נכתב, כי ה' לא ימאס בישראל, אלא שהוא חושב עליהם מחשבות טובות של תקוה, להשיבם לארצם מן הגלות, וכן נאמר בפרקים הסמוכים בירמיה. ושיבה זו לארצנו קרתה בזמן הזה, כידוע לכל. וכנאמר בישעיה - "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו".

מקורותעריכה

על-פי מאמר של חגי הופר שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-01-10.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t1131_0