ביאור:האם משה אכל לחם מלאכים לפני שעלה להר סיני?

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
שמות לד כח: "ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים"

כיצד משה הצליח לצום 40 יום ו40 לילה?

כידוע, ישנה הקבלה בין אליהו הנביא המגיע לחורב, הוא הר סיני, ובין עלילות משה בהר זה. וגם אליהו הלך את הזמן הזה, כמסתבר מבלי לאכול:

מלכים א יט ח: "ויקם ויאכל וישתה וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלהים חרב"

והנה, אליהו לפני הליכתו אכל מהמאכל שנתן לו המלאך:

מלכים א יט ו: "ויבט והנה מראשתיו עגת רצפים וצפחת מים ויאכל וישת וישב וישכב"

האם יתכן שגם משה אכל מאכל מלאכי שכזה? שהרי במקום אחר נאמר:

תהלים עח כה: "לחם אבירים אכל איש צידה שלח להם לשבע"

לחם אבירים הריהו מאכל מלאכים. ואולי היה זה המן? שעליו נאמר:

שמות טז לא: "ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש"

הנה כי כן חוזר אף שורש צפ"ח שקראנו באליהו, שזהו לנו רק תנא-דמסייע לטענה העיקרית.

בין כה ובין כה מדובר בנס, מה גם שההימנעות ממים – בניגוד למאכל – למשך תקופה כה ארוכה היא מנוגדת לחלוטין למה שהמדע המודרני מלמד אותנו שאפשרי עבור האדם.


תגובותעריכה

גם - לאליהו הייתה עוגת רצפים ובני ישראל עשו את המן עוגות -

במדבר יא ח: "שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן"

-- hagai hoffer, 2011-02-05 20:24:47

מקורותעריכה

על-פי מאמר של חגי הופר שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-02-16.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t0234_6