ביאור:מלכים א כב מט

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

האוניות של יהושפט עריכה

בשני מקומות מסופר שיהושפט מלך יהודה עשה אוניות בעציון גבר, והאוניות נשברו:

  • מלכים א כב מט: " "יהושפט עשר אניות תרשיש ללכת אופירה לזהב ולא הלך, כי נשברה אניות בעציון גבר. אז אמר אחזיהו בן אחאב אל יהושפט 'ילכו עבדי עם עבדיך באניות', ולא אבה יהושפט." "
  • דברי הימים ב כ לה: " "ואחריכן אתחבר יהושפט מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל, הוא הרשיע לעשות. ויחברהו עמו לעשות אניות ללכת תרשיש, ויעשו אניות בעציון גבר. ויתנבא אליעזר בן דדוהו ממרשה על יהושפט לאמר 'כהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך', וישברו אניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש" ".

בספר דברי הימים, הנביא מסביר שהאוניות נשברו כי יהושפט התחבר עם אחזיה מלך ישראל הרשע. אבל בספר מלכים, הסיפור על האוניות מופיע לפני הסיפור על אחזיה, ומכאן שיש סיבה אחרת לכך שהאוניות נשברו.

ייתכן שעצם עשיית האוניות נחשבת לחטא - חטא של גאוה. בתוכחתו של ישעיהו הנביא על הגאוה, אוניות תרשיש הן סמל לגבהות האדם: ישעיהו ב טז: " "ועל כל אניות תרשיש , ועל כל שכיות החמדה" " (ע"פ אברהם אהוביה, "ככל הכתוב", עמ' 97) .

האם יש קשר בין שני החטאים?

אוניות תרשיש היו גם לשלמה המלך, מלכים א י כב: " "כי אני תרשיש למלך בים עם אני חירם, אחת לשלש שנים תבוא אני תרשיש נשאת זהב וכסף שנהבים וקפים ותכיים" "

יהושפט מלך יהודה כרת ברית עם אחזיה בן אחאב מלך ישראל, וכתוצאה מכך הרגיש שהוא שותף בממלכה אדירה, כממלכת שלמה המלך, ולכן רצה ללכת בדרכו ולעשות אוניות תרשיש.

הוא התעלם מהעובדה שאחזיה בן אחאב היה רשע, כך שהברית איתו לא באמת החזירה את עם ישראל לתקופת הזוהר של שלמה - הממלכה ה"מאוחדת" לא באמת היתה חזקה ועשירה כמלכות שלמה, ולא יכלה להרשות לעצמה ליצור אוניות תרשיש כמו שלמה. האוניות שיצרו בסופו של דבר היו חלשות ורעועות, ונשברו ברוח - תהלים מח ח: " "ברוח קדים תשבר אניות תרשיש" ".

כל ספר מדגיש היבט אחר בחטאו של יהושפט: בספר מלכים מודגש חטא הגאוה של מלך שמנסה לבצע פרוייקטים גבוהים מכפי כוחו, ובספר דברי הימים מודגש חטא ההתחברות עם רשע, אך למעשה שני החטאים יחד גרמו לתוצאה העגומה - " "ויישברו אוניות" ".

פסוקים נוספים עריכה

אניות תרשיש נזכרו גם בפסוקים נוספים:

  • ישעיהו כג א: " "משא צר הילילו אניות תרשיש כי שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה למו" "
  • ישעיהו כג יד: " "הילילו אניות תרשיש כי שדד מעזכן" "
  • ישעיהו ס ט: " "כי לי איים יקוו ואניות תרשיש בראשנה להביא בניך מרחוק כספם וזהבם אתם לשם ידוד אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך" "
  • יחזקאל כז כה: " "אניות תרשיש שרותיך מערבך ותמלאי ותכבדי מאד בלב ימים" "
  • יונה א ג: " "ויקם יונה לברח תרשישה מלפני ידוד וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני ידוד" " ( [http:/he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%90_%D7%92 פירוט] )


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-08-17.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:האוניות של יהושפט

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/mlkima/oniot