ביאור:ה' בקרב הארץ - זבחו לאלהיכם בארץ

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


מדוע יש צורך בארץ ישראל, והרי ה' נמצא בכל מקום ואפשר לעבוד אותו בכל מקום? אחד ההסברים לכך נמצא בדברי משה רבנו לפרעה.

אחרי מכת הערוב אמר פרעה:

(שמות ח כא): "ויקרא פרעה אל משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו לאלהיכם בארץ"

למה דווקא אחרי מכת הערוב?

כי לפני מכת הערוב אמר ה':

(שמות ח יח): "והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם ערב למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ"

מכת הערוב נועדה להוכיח לפרעה, שה' שולט בכל הארץ, גם בארץ גושן וגם בארץ מצרים, ולכן הוא יכול להפלות בין שתי הארצות (ראו הערך החינוכי של מכות מצרים ).

לא ברור אם פרעה הבין את המסר או לא, אבל הוא היה מספיק חכם כדי לנצל את המסר הזה לטובתו, ואמר: "אם באמת ה' נמצא בקרב הארץ , אז למה אתם צריכים לצאת מכאן כדי לזבוח לו? אתם יכולים לזבוח לו בארץ !".

בין אם פרעה התכוון ברצינות לדבריו ובין אם לא, עדיין צריך לענות לטענה שלו, ואכן משה ענה:

שמות ח כב: " "ויאמר משה '" "לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לה' אלהינו; הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו?!'" ": אילו כל המצרים היו מבינים שה' נמצא בקרב הארץ, באמת לא היה צורך לצאת ממצרים; היינו יכולים להישאר בגלות ולעבוד את ה' בכל מקום, יחד עם כל בני האדם.

אבל בינתיים, כל עוד יש מצרים שמתעבים את עבודת ה' שלנו, ועלולים לסקול אותנו אם נעבוד את ה', אנחנו חייבים לצאת מהגלות ולהגיע למקום משלנו, שבו נוכל לעבוד את ה' בדרך הנכונה בלי הפרעה.

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-04-30.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/jm-08-1821