ביאור:דד

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

  • דַדים = אותו מקום באישה, וזהו טעם "דדי בתולים" [שבי"ל].
  • דדיה = הם דדים התחתונים, וכמו "ושם עשו דדי בתוליך" [מלבי"ם משלי ה19].
  • ובלשון חכמים, דדים = שדיים; לשון תורה לעצמה ולשון חכמים לעצמם.