ביאור:דברת שלמה - פרשת תזריע

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

אל מבוא הספר דברת שלמה

פרשת תזריע (חלק ב' דף כח עמודה ב)

וידבר ה' אל משה לאמר
דבר אל בני ישראל -
אשה כי תזריע, וילדה זכר:
וטמאה שבעת ימים , כימי נדת דוותה תטמא.
וברש"י: א"ר שמלאי -
כשם שיצירתו של האדם אחר כל בהמ' חיה ועוף במ"ב מעשה בראשית
כך תורתו מתפרש' אחר תורת בהמה וחיה ועוף.
ולכאורה צ"ל צריך להבין דהא אמרו במדרש:
אחור וקדם צרתני:
- אחור למ"ב מעשה בראשית וקדם למ"ב וכו'
ולפי"ז: מה חזית לילך אחר הגוף - שנברא אחר כל מעשה בראשית?
הלא נשמתו נבראת קודם מ"ב!
ולתרץ זה
דהנה אית' במס' אבות:
רבי אומר:
איזה דרך ישרה שיבור לו האדם
כל שהוא תפארת לעושיה
ותלמ"ה ותפארת לו מן הבריות

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.