ביאור:דברי המרגלים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
האם המרגלים ששלח משה אמרו אמת או שיקרו?

 • אם הם שיקרו אז למה בני-ישראל נענשו – הרי המרגלים הטעו אותם?
 • ואם הם אמרו אמת אז למה הכתוב מכנה את המרגלים (במדבר יד לז) " "מוציאי דיבת הארץ רעה" "" "? והרי הוצאת דיבה היא שקר !

נראה לי שהמרגלים גם אמרו אמת וגם שיקרו.

בהתחלה הם אמרו אמת (במדבר יג כז): "ויספרו לו ויאמרו":

 • "באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה" - זו כמובן אמת.
 • (במדבר יג כח): "אפס כי עז העם הישב בארץ"- גם זו אמת – העם באמת היה עז (ראו דברים ז א ודברים ט א).
 • "והערים בצרות גדלת מאד" - גם זו אמת – הערים באמת היו בצורות וגדולות מאד (ראו דברים ט א).
 • "וגם ילדי הענק ראינו שם" - גם זו אמת – באמת היו שם ילידי-ענק (ראו דברים ט ב ובמדבר יג כב).
 • (במדבר יג כט): "עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן"– אין סיבה להניח שזו לא אמת.

אבל אחר כך הם שיקרו (במדבר יג לב): "ויציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר":

 • "הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא" – זה שקר! הארץ בכלל לא יכלה 'לאכול' אנשים עד לפרשת קורח, כמו שכתוב שם (במדבר טז ל): "ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה...".
 • "וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות" – מה פתאום?! לא כולם היו 'אנשי מידות' – היו שם רק כמה ענקים בודדים.
 • (במדבר יג לג): "ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפלים"( פירוט ) - לא ייתכן! הנפילים באו לעולם לפני המבול (ראו בראשית ו א-ד) והם נמחו במבול כמו כל שאר היצורים, ולאחר המבול הם לא נזכרו בשום מקום, אלא רק כאן בדברי המרגלים.
 • "ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם" - איך אתם יודעים מה הייתם בעיניהם? "האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב"!

למה החליטו המרגלים לשקר?

לאחר שהמרגלים סיפרו למשה את הדברים האמיתיים, כתוב (במדבר יג ל): "ויהס כלב את העם אל משה"( פירוט ). מכאן אפשר להסיק, שאחרי שבני ישראל שמעו את הסיפור של המרגלים, הם התחילו לדבר ביניהם ולהגיד 'אין לנו סיכוי!' 'בואו נחזור למצרים!' וכו'. נראה לי שזה בדיוק מה שהמרגלים רצו שיקרה: המרגלים עצמם מאד פחדו מהענקים שראו בארץ ומהערים הבצורות, והם קיוו שכשהם יספרו על זה לבני-ישראל – גם בני ישראל ייכנסו ללחץ ויחליטו לחזור למצרים.

אבל אז בא כלב והשתיק את בנ"י, ואמר להם "עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה".

המרגלים האחרים לא הסכימו עם כלב ואמרו (במדבר יג לא): "לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו".  "" עד כאן המרגלים לא חטאו – הם בסה"כ הביעו את דעתם. מותר לכל אחד להביע דעה. אבל אז התעורר בליבם החשש – שאולי כלב יצליח להשפיע על בנ"י ולשכנע אותם כן לעלות לארץ. מרוב פחד הם החליטו להשתמש בתכסיס מלוכלך ולשקר, כדי להפחיד את בני ישראל (במדבר יג לב): "ויציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל". זה היה החטא של המרגלים.

אם המרגלים שיקרו והטעו את בני ישראל, מדוע נענשו בני ישראל?

בפרשה המקבילה מסופר שבני ישראל, לאחר ששמעו את דברי המרגלים, אמרו (דברים א כח): "אנה אנחנו עלים? אחינו המסו את לבבנו לאמר 'עם גדול ורם ממנו, ערים גדלת ובצורת בשמים, וגם בני ענקים ראינו שם'"! בני ישראל ציטטו את הדברים האמיתיים שאמרו המרגלים - ולא את הדברים השקריים שלהם. מכאן אפשר להסיק, שבני ישראל היו מספיק פיקחים כדי לשים לב להבדל בין הדברים שאמרו המרגלים בהתחלה לבין הדברים שאמרו בסוף, והם לא האמינו להמצאות של המרגלים.

לפי זה, בנ"י ידעו את המצב האמיתי בארץ, ובכל-זאת הם לא האמינו בה' ולא רצו לעלות לכבוש את הארץ. זה היה החטא של בני-ישראל.

פירושים נוספים עריכה

פירשנו שהחלק השני של דברי המרגלים הוא שקר, אבל אפשר גם להבין את דבריהם כדברי-אמת:

 • המרגלים אמרו שהארץ "אוכלת יושביה" בהשאלה, כי כאשר עברו בה - ראו הרבה אנשים קוברים מתים (ע"פ רש"י) .
 • ייתכן שהמרגלים במקרה הסתובבו באזור שבו כל האנשים היו גדולי-מידות.
 • ע"פ אחת הדעות, ארץ ישראל לא נשטפה במבול, ולכן ייתכן שנשארו בה נפילים (ראו ארץ אוכלת יושביה פסקה לפני-אחרונה).
 • המרגלים שמעו, כשעברו בארץ, שהענקים אומרים "יש כאן חגבים" (ע"פ רש"י)

אולם, בניגוד לדברים שהם אמרו בחלק הראשון, כאן אין שום עדות ממקור אחר לכך שהם דיברו אמת - זו רק אפשרות.

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בפירושים וסימנים 6 וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2000-06-01.


תגובות עריכה

מאת: שלומי בוגדרי

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/bmdbr/dvry_hmrglim