ביאור:דברי הימים ב לו יג

פסוק זה מדבר על המלך צדקיהו בן יאשיהו, המלך האחרון של יהודה בימי בית המקדש הראשון, שמרד במלך נבוכדנאצר אף על פי שצדקיהו השביע אותו לא למרוד (לפי פשט הפסוק). הפסוק אומר שצדקיהו גם לא שב אל ה'.

בגמרא נדברים סה. נאמר השבוע היה שצדקיהו לא יגלה שנבוכדנאצר אכל עבר מארנבת חיה.