ביאור:דברים יא טז

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


(דברים יא טז): "הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן יִפְתֶּה לְבַבְכֶם וְסַרְתֶּם וַעֲבַדְתֶּם אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם לָהֶם"

מאמרים מאתר ויקיטקסט עריכה

הסיבה העיקרית לעצירת גשמים עריכה

מקובל שהסיבה העיקרית לעצירת גשמים היא עבודה זרה.

אבל בעיון בפרקנו מוצאים סיבה אחרת: סיבת הבעלות על הארץ(שתוסבר בהמשך), והיא הסיבה העיקרית

כי היא נמצאת בפסוקים לפני הפסוק הזה. ותמיד בתורה, מה שמקדים

הוא החשוב יותר. כמו ש- 10 הדיברות נמצאות לפני פרשת משפטים (בספר שמות),

ולכן 10 הדיברות חשובות יותר מהמשפטים בפרשת משפטים.

דוגמה אחרת:(דברים ח ח) "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון" .

חיטה חשובה לאדם יותר מרימון.

הסבר סיבת הבעלות על הארץ :

כתוב : (דברים יא יד) "ונתתי מטר ארצכם"

כלומר : אם תהיו טובים אתן לכם גשם בארץ שלכם.

אם אתם מעבירים את הבעלות על הארץ למישהוא אחר

כמו בתקופת אליהו ואחאב כשהמלכה בפועל הייתה איזבל

בת מלך הצידונים (מלכים א טז לא ), אז תהיה עצירת גשמים. (הלל הלפרין)

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

  • ילקוט שמעוני: שנאמר: השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים וגו'. בית המקדש מנין

? שנאמר: הבית הזה אשר אתה בונה אם תלך בחוקותי, ואם לאו - והבית הזה יהיה עליון כל ... (cache)

כתובים, פרשת השבוע, פרשת שבוע, פרשות, לימוד, עיון, עיונים, דפי עבודה, בראשית, שמות, ... (cache)

לו עשב לבהמה והוא אוכל ושובא ויש לו מכל טוב אז הוא עלול לשכוח את ה' ולחשוב שהכל ... (cache)

יפתה לבבכם! על נהרות בבל, איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר?! Thumbnail 1:04:54 (cache)

אלוהים אחרים והשתחויתם להם, וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן ... (cache)

לבבכם וגו' ואבדתם מהרה". "עת לשמור", דכתיב: "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל", "ועת ... (cache)

פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם. וחרה אף ה' בכם, ועצר את ... (cache)

  • תנאי: שלשה דברים נתנו על תנאי, ארץ ישראל ובית המקדש ומלכות בית דוד, חוץ מספר תורה ובריתו

של אהרן שלא נתנו על תנאי, ארץ ישראל מנין, שנאמר השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו', וחרה ... (cache)

ואשלח את עבדי הנביאים נבואות ירמיהו נבוכדנצר מפחד מה עשה ה' עם סנחריב? שכנים רעים ... (cache)

ועצר את השמים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תתן את יבולה" (דב' יא יד ואילך; ויק' כו יט; דב' ... (cache)

  • התגלות על-טבעית: כבר נאמר בתורה: השמרו לכם פן יפתה לבבכם (דברים מא טז). כל תיאוריה המנסה לפתות

את הבריות וליפות את עצמה בעיניהן - יש לשלול אותה, כי היא פונה לשיפוטה של תודעה ... (cache)

איזו היא עבודה שבלב? הוי אומר: זו תפילה. ולכן הזהיר הכתוב "השמרו לכם פן יפתה לבבכם". (cache)

מחלוקת בח. ינת חלק לבם וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה תמה אני אם לא. יהיה הבית הזה

... (cache)

וע. בדתם אלוהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף ה' בכם ועצר. את השמים ולא יהיה מטר, ... (cache)

ואכלת ושבעת: השמרו לכם פן-יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם: וחרה ... (cache)

  • למטר השמים תשתה מים: ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך. ונתתי עשב בשדך לבהמתך

ואכלת ושבעת. השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם. (cache)

  • צפייה: ת"ל השמרו לכם פן יפתה לבבכם וחרה אף יי' וגו' ושמתם את דברי אלה- אפילו גולים, ושמתם את

דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם- מה אית לך? כגון: תפילין ות"ת, מה תפילין ות"ת שאינן ... (cache)

ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה ... (cache)

יהיה מטר ...". זהו ניגוד מוחלט לפרשה הראשונה, כפי שנתפרשה ע"י ר' עקיבא. ניתן לומר ש"והיה

... (cache)

בפרשת בחוקותי ובפרשת ראה – והיה אם לא תשמעו אל מצותי, כדרך ... (cache)

  • דף קשר 1032 -: לשיטתו, עצירת הגשמים היא איתות לעם ישראל על כך שהם לא עושים רצונו של מקום – "השמרו

לכם פן יפתה לבבכם...ועצר את השמים ולא יהיה מטר"; חוני היה אמור להבין 'רמז' זה ולעזור ... (cache)

  • [