ביאור:דברים ד ד

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

יש הוגים באומות, האומרים שדבקות בה' וקדושה היא למעלה מהמציאות האנושית הרגילה.

יש מהם הטוענים, שדבקות בה' תיתכן רק לאחר המות

או אצל אנשי מעלה המנתקים עצמם מן החיים.

תורת ישראל אומרת את ההיפך הגמור: "ואתם הדבקים... חיים כולכם היום":

חיים - ולא אנשים מחוץ לחיים

כולכם - ולא יחידי סגולה

היום - ולא באחרית הימים.

(ע"פ טל חרמון)