ביאור:דברים א לה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


לפי האברבאנל ואור החיים הקדוש, משה חטא בשוגג בחטא המרגלים (שביקש מהם לרגל, ולא רק לתור).

זו גם דעתו של "בעל הטורים" המוצא שדבר זה אף רמוז בכתוב "איש באנשים האלה" (דברים א, לה) - סופי-תיבות משה, שגם הוא בכלל השבועה. והוא מוסיף:

"'באנשים' - ג' (כלומר המלה "באנשים" נזכרת שלוש פעמים במקרא). דין (= כאן), ואידך "ויחלו באנשים הזקנים" (יחזקאל ט, ו) ו"זקן בא באנשים" (שמואל א' יז, יב). מלמד שהיתה הגזירה אף על משה ואהרן...".

(כלומר בא לרבות שני זקנים מלבד החוטאים בחטא העגל (כל הדור), הם משה ואהרון).

הרב יהודה קיל, באתר דעת