ביאור:דבורה ותמנע

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


מאת: מיכאל עזרא

(בראשית לה ח): "ותמת דברה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות"

"מי יתן טהור מטמא" (איוב יד)

הדבש – מיוצר על ידי הדבורים שהן טמאות לאכילה,

החלב – מופק בתהליך ביוכימי מן הדם האסור למאכל " "דם נעכר ונעשה חלב" ".

גם הדבש וגם החלב הינם דברים טהורים שמקורם בדבר טמא.

על כן נקראת ארץ ישראל "ארץ זבת חלב ודבש".

מה מיוחד כי 'דבורה מינקת רבקה' כוללת בשמה ובמלאכתה את שניהם.

'ידוע' שבעולם העתיק המינקת הייתה גם המחנכת! דווקא היא זו ששמרה על דמותה של רבקה לבל תפגם בבית בתואל והוציאה טהור מטמא.

בפירוש רש"י נתבאר ענינה של דבורה-

" "מה עניין דבורה בבית יעקב? אלא, לפי שאמרה רבקה ליעקב וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך ... ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם' (בראשית כז), שלחה את דבורה אצלו לפדן לצאת משם, ומתה בדרך" ".

נמצא שדבורה המינקת, המסמלת את ענינה של ארץ ישראל, הלכה (על אף גילה המופלג!) לפדן בשליחות רבקה בכדי להודיע ליעקב על חזרתו לארץ.

זקנה מופלגת נוספת המוזכרת בפרשה היא תמנע-

"ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק" (בראשית לו יב)

במסכת סנהדרין (צט:) נאמר על תמנע שהיתה בת מלכים, שכבר רצתה להתגייר עוד בימי אברהם אבינו, אך אברהם לא קבלה. לאחר שנים רבות, בקשה מיצחק אבינו ולא קבלה. לאחר מכן נגשה אל יעקב אבינו ובקשה להתגייר, ואף הוא לא קבלה.

אמרה: מוטב אהיה פילגש בביתו של אברהם, ולא נסיכה אצל אומות העולם, הלכה הלכה והיתה פילגש לאליפז בן עשו ויצא ממנה עמלק, שציער את ישראל.

ומדוע?- משום שלא היה להם (לאבות) לרחקה אלא לקרבה!

אותה תמנע, שנמנעה מלהתגייר, הייתה נסיכה של עם החורי המכונה "יושבי הארץ" - ' "שהיו בקיאין בישובה של הארץ, שהיו טועמין העפר ויודעין אי זו נטיעה ראויה לה" '.

מדוע, אם כן, מנעוה האבות הקדושים ולא קבלוה, ומה הקשר לדבורה? - תשובה במפגש!

מקורותעריכה

על-פי מאמר של מיכאל עזרא שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-12-17.

קיצור דרך: tnk1/messages/dmut_dmut_186_2