ביאור:גרא = איטר

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
קראתי בערך חבש באנצ' העברית , ושם כתוב (עמוד 107) :

..יצא האימאם אחמד בן אברהים , המכונה בפי החבשים גראן (" האיטר ")

מיד חשבתי על אהוד בן גרא..

שופטים ג טו : ויזעקו בני-ישראל אל ה' ויקם ה' להם מושיע

                    את- אהוד בן- גרא בן-הימיני איש אטר יד-ימינו

                    וישלחו בני-ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב:

כידוע החבשית (אמהרית , געז) דומה לעברית

--

גרא = חץ , איטר = מטר / חץ , "מטר חצים" (גשם חזק – מטר – הגשם "נורה" עלינו..)

אטר = נטר / מטר = שמר =  צפן = צפון = שמאל !

שמואל א כ כא : והנה אשלח את-הנער לך מצא את- החצים אם-אמר אמר לנער הנה החצים ממך והנה ..

תרגום יונתן       : והא  אשלח ית עולימא אזיל ואיתי ית גיריא   אם מימר אימר לעולימא הא גיריא מנך ולכא ..

אולי יד ימין נקראה זרוע , ויד שמאל חץ ?...

בראשית מט כג-כד :

וימררהו ורבו  { = רובה קשת }

וישטמהו בעלי חצים :

ותשב באיתן קשתו

ויפזו זרעי ידיו

מידי אביר יעקב

משם רעה אבן ישראל:

כמו כן נראה שגרא נגזר מגרם = עצם , עצמי = גשמי , גשם - מטר ..

חץ מתקשר לעץ , אותיות ח , ע מתחלפות , החץ היה עשוי מעץ .. (חץ - עץ - עצם - גרם - גרא..)

--

גרא היה משבט בנימין

יש כמה גרסאות של צאצאי בנימין..וערבוב בין השמות / הבנים / נכדים / נינים..

בראשית מו כא   : ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד:

במדבר כו לח      : בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי:

לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי:   ויהיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי:

דברי הימים א ז ו : בנימן בלע ובכר וידיעאל שלשה:

ובני בלע אצבון ועזי ועזיאל וירימות ועירי..

ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת..

ובני ידיעאל בלהן ובני בלהן יעוש ובנימן ואהוד וכנענה וזיתן ותרשיש ואחישחר:

..ושפם וחפם בני עיר חשם בני אחר:

דברי הימים א ח א : ובנימן הוליד את-בלע בכרו אשבל השני ואחרח השלישי: נוחה הרביעי ורפא החמישי:

ויהיו בנים לבלע אדר וגרא ואביהוד {= אבי אהוד} : ואבישוע {= אבי שמעי} ונעמן ואחוח: וגרא ושפופן וחורם:

שופטים ג טו : ויזעקו בני-ישראל אל ה' ויקם ה' להם מושיע את- אהוד בן-גרא בן-הימיני איש אטר יד-ימינו ..

שמואל ב טז ה : ובא המלך דוד עד-בחורים והנה משם איש יוצא ממשפחת בית-שאול ושמו שמעי בן-גרא יצא יצוא ומקלל:

במדבר א יא    : לבנימן אבידן בן גדעני:

במדבר יג ט     : למטה בנימן פלטי בן רפוא:

במדבר לד כא : למטה בנימן אלידד בן כסלון:

בקשר לאהוד ושמעי בן גרא , יתכן שהכוונה שהם צאצאים של גרא ולא דווקא בניו..

--

נראה שכל הצאצאים של גרא היו איטרים והם גרו בבחורים / עלמת / עלמון

כנראה "פגם" גנטי , אני דווקא חושב שלהיות איטר זה יתרון.. הם מוכשרים .. (קלינטון , ביבי ועוד..)

שופטים כ טז    :מכל העם הזה שבע מאות איש בחור אטר יד-ימינו כל-זה קלע באבן אל-השערה ולא יחטא :

שמואל ב טז ה

ובא המלך דוד עד- בחורים והנה משם איש יוצא ממשפחת בית-שאול ושמו שמעי בן-גרא יצא יצוא ומקלל:

מלכים א ב ח    : והנה עמך שמעי בן-גרא בן-הימיני מבחרים והוא קללני קללה נמרצת ביום לכתי מחנים

                      והוא-ירד לקראתי הירדן ואשבע לו בה' לאמר אם-אמיתך בחרב:

דברי הימים א ז ח : ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל-אלה בני-בכר:

בחורים = עלמת (עלמון) לפי דעתי ולפי התרגום הארמי

 

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אביתר כהן שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2006-04-25.

תגובותעריכה

מאת: אראל

בהתחלה חשבתי שאתה מתכוון לפרש ש"אהוד בן גרא" ו"שמעי בן גרא" הם לא דווקא צאצאים של האיש שנקרא "גרא", אלא צאצאים של משפחה של אטרים.

מאת: דני
רבות עסקתי באיטר יד במקורות ובהלכה, ומעולם לא נתקלתי בפירוש זה.
כמובן שאינני מוסמך לקבוע האם הוא נכון, אבל יישר כח גדול על המקוריות!

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/dmut_dmut_559_0