הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


ב- = אות-יחס שמציינת מקום, זמן, בחירה, שיתוף, סיבה, כלי, חומר, אופן, ומושא עקיף

עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: ב-

פעמים רבות מוצאים בדברי הפרשנים הערות קצרות מסוג "והבית - בית הכלי" או "בית החומר" או "בית הזמן".

לא מדובר כאן בחנויות לממכר כלים, חומרי-בניין או שעונים, אלא בתפקידים שונים של אות היחס ב:

 • בי"ת המקום - האות ב מתארת את המקום שבו נמצאים, כמו "בתוך-" בלשון ימינו, כמו בפסוקים (בראשית א יד) "יהי מאורות ב רקיע השמים", "וישם לו חוק ומשפט ב שכם", " ב בית א-להים נהלך ברגש", "ותשם ב סוף", "ואף כי היום יקדש ב כלי", " ב פאת מטה ו ב דמשק ערש".
 • בי"ת הזמן - האות ב מתארת את הזמן שבו התבצעה הפעולה - והיא מופיעה לפני שם-עצם שמציין זמן, כמו בפסוקים (בראשית כט כה) "ויהי ב בוקר והנה היא לאה", " ב חודש השלישי"; או לפני פועל בצורת המקור, כמו בפסוקים (בראשית ב ד) "אלה תולדות השמים והארץ ב הבראם", (בראשית ד ח) "ויהי ב היותם בשדה", " ב צאת ישראל ממצרים", " ב צאתי את העיר".
 • בי"ת החלק - האות ב מציינת בחירה של אחד מתוך קבוצה, כמו בפסוקים (מיכה ז ב) "וישר ב אדם אין", (שה"ש א8) "היפה ב נשים"; או בחירה חלק מתוך שלם, כמו בפסוקים (שופטים יג טז) "לא אוכל ב לחמך", (משלי ט ה) "לכו לחמו ב לחמי, ושתו ב יין מסכתי"
 • בי"ת השיתוף - האות ב מתארת את האנשים שמשתתפים בביצוע הפעולה, כמו "עם" בלשון ימינו, כמו בפסוקים (בראשית טו יד) "ואחרי כן יצאו ב רכוש גדול", (מל"א י2) "ותבוא ירושליימה ב חיל כבד", " ב נערינו ו ב זקנינו נלך".
 • בי"ת הסיבה - האות ב מתארת את הגורם שבגללו קרתה פעולה מסויימת, כמו (בראשית יח כח) "התשחית ב חמישה את כל העיר?", (בראשית כט כ) "ויעבוד יעקב ב רחל שבע שנים", (יונה א יד) "אל נא נאבדה ב נפש האיש הזה", "שמחתי ב אומרים לי בית ה' נלך", "למה קודר אתהלך ב לחץ אויב", "אין המלך נושע ב רוב חיל", " ב צדקתו אשר עשה יחיה".
 • בי"ת הכלי - האות ב מתארת את הכלי שבו משתמשים לביצוע פעולה מסוימת, כמו "על-ידי" או "באמצעות" בלשון ימינו, כמו בפסוקים (במדבר יג כג) "ויישאוהו ב מוט בשניים", "הרג... ב חרב", "ויצר אותו ב חרט", "ויחזקהו ב מסמרים".
 • בי"ת החומר - האות ב מתארת את החומר שבו השתמשו לביצוע הפעולה, כמו בפסוק " ב זהב ב כסף ו ב נחושת".
 • בי"ת האופן - האות ב מופיעה אחרי פעולה ולפני שם מופשט, ומתארת את אופן ביצוע הפעולה, כמו בפסוקים (שמות א יג) "ויעבידו מצרים את בני ישראל ב פרך", (שמות יב יא) "ואכלתם אותו ב חיפזון", (ויקרא יט) " ב צדק תשפוט עמיתך".
 • בי"ת המושא - האות ב מופיעה אחרי פעלים שונים לציון מושא הפעולה (מושא עקיף), למשל (ויקרא כו מ) "במעלם אשר מעלו בי ", (שמ"א יח22) "הנה חפץ בך המלך", ועוד.

דוגמאות נוספות ניתן למצוא בקונקורדנציה של אבן שושן, אות ב.

כשמפרשים פסוק שמופיעה בו האות ב - צריך קודם לברר איזו ב זאת; לפסוקים מסויימים יכולים להיות פירושים שונים, בהתאם למשמעות האות ב המופיעה בהם, למשל:

 • הפסוק הראשון בתורה: " ב ראשית ברא אלהים את השמיים ואת הארץ"
 • בראשית א יח: "ולמשול ב יום ו ב לילה" - בי"ת הזמן (= למשול בעולם בתקופת היום / הלילה), או בי"ת של מושא עקיף (למשול ביום עצמו ובלילה עצמו).
 • בראשית ב: "ויכל אלהים ב יום השביעי מלאכתו אשר עשה" - בי"ת הזמן, או בי"ת הכלי (היום השביעי סיים את הבריאה).
 • (ויקרא ה כא): "נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא, וּמָעֲלָה מַעַל ב ה', וְכִחֵשׁ ב עֲמִיתוֹ... ונשבע על שקר..."- בי"ת הכלי (= אדם מעל ברכוש באמצעות שם ה', בכך שנשבע לשקר; או להיפך, כיחש באמצעות עמיתו, בכך שרעהו תבע אותו להישבע) או בי"ת של מושא עקיף (מעל נגד ה', כיחש נגד עמיתו); פירוט .
 • (ישעיהו נה ו): "דִּרְשׁוּ ה' ב המצאו, קְרָאֻהוּ ב היותו קָרוֹב"  ( פירוט
 • משלי כד יז: " ב נפול אויבך אל תשמח, ו ב כשלו אל יגל לבך" ( פירוט )
 • ראו גם: תהלים קיט - בית ב .


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:ב- - אות-יחס שמציינת מקום, זמן, בחירה, שיתוף, סיבה, כלי, חומר, אופן, ומושא עקיף

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אברהם אבן-שושן (ערך: אראל) שפורסם לראשונה בקונקורדנציה חדשה, ה'תשל"ח וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-04-06.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/b