ביאור:ברכת משה לשבט לוי

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.לפני מותו, בירך משה את שבטי ישראל, וביניהם גם את שבט לוי (דברים לג ח-יא): "וללוי אמר: תומיך ואוריך לאיש חסידך; אשר ניסיתו במסה, תריבהו על מי מריבה. האומר לאביו ולאימו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע; כי שמרו אמרתך, ובריתך ינצורו. יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל; ישימו קטורה באפך, וכליל על מזבחך. ברך ה' חילו, ופועל ידיו תרצה; מחץ מתניים קמיו, ומשנאיו מן יקומון". מעיון בברכה נראה, שחלק ממנה מכוון באופן אישי לאהרן הכהן, וחלק ממנה מכוון לכל שבט לוי, ויש כאן מבנה של טבלה (ע"ע כתיבה בטבלאות ):

לכל שבט לוי

לאהרן

דברים לג ט: "האומר לאביו ולאימו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע; כי שמרו אמרתך, ובריתך ינצורו": מדובר על מעשיהם של בני-לוי בפרשת העגל (שמות לב כו-כט).

דברים לג ח: "תומיך ואוריך לאיש חסידך; אשר ניסיתו במסה, תריבהו על מי מריבה": מדובר על אהרן הכהן הגדול, שלבש חושן ובו אורים ותומים, ונפגע עם משה בפרשת מי-מריבה (במדבר כ יב-יג), אך קיבל את הדין בהכנעה (ע"ע ברכת משה לאהרן )

שבח

דברים לג יא: "ברך ה' חילו, ופועל ידיו תרצה; מחץ מתניים קמיו, ומשנאיו מן יקומון": מדובר על כל שבט לוי, שיכולים לעסוק גם בעניינים אחרים ואף לצבור עושר ("חיל").

דברים לג י: "יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל; ישימו קטורה באפך, וכליל על מזבחך": מדובר על הכהנים בני אהרן, שתפקידם ללמד תורה (דברים כד ה ועוד), ולהקטיר קטורת וקרבנות.

ברכה

מכיוון ששבט לוי נלחם באויבי ה' שעשו את העגל, גם ה' יילחם באויביו של שבט לוי.

מכיוון שאהרן קיים את כל מצוות ה' וטעה רק בדבר קטן, וגם בו הוא קיבל את הדין בהכנעה - יזכו בניו של אהרן להיות מורי התורה של ישראל.

הקשר

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2004-01-16.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-33-0811