ביאור:בראשית ה ג

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
רק שת נולד בצלם?עריכה

(בראשית ה ג): "ויחי אדם שלשים ומאת שנה, ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת"

כל יצור יולד בדמותו כצלמו; אין סיבה, לכאורה, לציין את זה דווקא על אדם!

1. ע"פ דוד אקסלרוד: " "אדם עבר שני שינוים מהותיים מאז בריאתו: שינוי רוחני שנגרם על ידי חטא, ושינוי גופני בהפרדת הנקבה מהזכר. על כן יש צורך להודיע שיוליד כצלמו העכשווי, ולא הראשוני." ".

ומירה שטולמן הסבירה, בעזרת רעיון דומה, שבני קין נקראים "בני האלהים" כי קין נולד לפני החטא וירש את צלמו המקורי של האדם ( בצלם אלהים ), ובנות שת נקראות "בנות האדם" כי שת נולד בצלמו החדש - הירוד יותר - של האדם.

2. וע"פ עמוס גאולה , הפסוק בא להדגיש את הניגוד בין שושלת שת לשושלת קין: " "יורש צלם הא-לוהים שבו נברא האדם הוא שת, ואילו קין בחר בדרך החומר. פרשת בראשית פתחה בשני תיאורי בריאה, תיאור בריאה אידיאלית, שלמה (א, א - ב, ד) ותיאור הבריאה כפי שמתנהלת באופן מעשי (ב, ד - כה). פסוקי הפתיחה לתיאור שושלת שת לקוחים מתיאור הבריאה האידיאלית: "

  • "ה1: " ביום ברא א-להים אדם בדמות א-להים עשה אותו זכר ונקבה בראם ויברך אתם. ויקרא את שמם אדם ביום הבראם ""
  • "א27: " ויברא א-להים את האדם בצלמו בצלם א-להים- ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם ... ויברך אתם א-להים ויאמר להם א-להים פרו ורבו..." "

"אופן תאור שתי שושלות אלו מתחלק מבחינה סגנונית לפי אופני תיאורי הבריאות. שושלת שת מקבילה לעולם האידיאלי, ושושלת קין לעולם המעשי. תיאור השלמות בשני המקומות הוא תיאור מפורט, מחולק לפרשיות, מסודר ובעל סגנון פנימי קבוע. כ"כ ישנה הקבלה במלים המאפיינות את תיאור השלמות (מידת הדין). לעומת זאת תיאור המעשיות (התמודדות בין חומר לרוח וממילא מצב של חטא) אינו מסודר ולא מפורט, אין בו סגנון חוזר ומבנה קבוע." "

ראו גם: פסוקים נוספים עם הביטויים בצלם ובדמות .

[נכתב ב-21:40:37  28.06.2007]

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-07-03.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:רק שת נולד בצלם?

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-05-03