הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


בעה = נבע, התנפח, בעבעעריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: בעה
ראה מקורות נוספים בערכי לשון הקודש ערך: בעה

"לכן יהיה לכם העון הזה כפרץ נפל נבעה בחומה נשגבה אשר פתאום לפתע יבוא שברה" (ישעיה, ל', 13).

מפרש רש"י - "נבעה בחומה נשגבה. מגולה ליכנס בה בחומות משגבכם נבעה לשון גלוי כמו בעובדיה (א ו) נבעו מצפוניו אתגליין מטמרוהי. ודונש פתר נבעה בליטה שהחומה נעשית כמין אבעבועות מפני הגשמי' וקלקול טיט רעוע".

ורד"ק - "ונבעה. הוא מקום נפוח בקיר והוא מענין שחין אבעבועותוכאשר בקיר מקום נפוח הוא קרוב ליפול".

וקאסוטו - "נבעה/ מתגדל ומתפשט, מלשון אבעבועות. לפי פירוש אחר, מלשון נבעו מצפוניו (עוב' ו): המתעמק בתוך הקיר".

ובישעיה, כא', 12 - "אם תבעיון בעיו, שבו אתיו",

מפרש רש"י - "אם תבקשו בקשתכם למהר הקץ".

וקאסוטו - "אם תשאלו (על פי הארמית בעא = שאל), שאלו, שובו ובואו עוד פעם".

כלומר, בעה, הוא כמו מעין נובע, או כמו בועה, וכך המשמע מאוחד בשני מקורות אלה. כי השאלה, אינה אלא באה לגלות את מה שהיה מכוסה קודם לכן, טרם נבע. וכפי שהראנו, אפשר הרבה פעמים להחליף את הע' בא' וכן גם כאן, שכן יש קשר בין נבע ובא. (באותו האופן שורש שעה שראינו, קרוב הוא לשורש נשא, כמו ב-נשא עיניו, מלבד קרבתו ל-שהה, כפי שראינו. ואולי גם יש קשר מסוים ל-שאה).

עוד נציין - כי צליל הבעבוע-פעפוע הוא אונומטופאי, כפי הנראה, כמו קול הבקבוק, הקרוב אליו במידת מה. צליל אונומטופאי שני בפרק זה - "צא תאמר לו" (ישעיה, ל', 22), שבאותו אופן היה יכול להכתב - צ' (בסגול, או צירה), צליל המיאוס הידוע, שאם אני מנתח אותו, נראה לי שהוא נגזר מצליל הצרצור הטורדני, שהוא ודאי אונומטופאי.

מקורותעריכה

על-פי מאמר של חגי הופר שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-01-24.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:בעה - נבע, התנפח, בעבע

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t1030_0