ביאור:בן חמישים שנה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


המשנה (אבות פרק ה', משנה כ"א) אומרת:

"...הוא היה אומר..." הכוונה ליהודה בן תימא .

"...בן חמישים לעצה...", נשאלת מדוע דווקא בן החמישים שנה מתאים לעצה ?

עצה טובה מתקיימת בשני תנאים:

(1) ששכלו ומוחו של נותן העצה עדיין בשיא כושרם.

(2) ניסיון חיים מצטבר .

מסביר המאירי

בגיל 50 עד 60 שנה, מתקבל החיתוך הטוב ביותר בין שכלו של האדם וניסיון החיים שלו. בגיל צעיר – הניסיון קטן ובגיל מבוגר יותר האדם מאבד מכושרו השכלי.

כך מסביר המאירי את שיטת בן תימא.

וכן אומר רש"י: על הפסוק... ומבן 50 שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד ושרת את אחיו... ומהו השרות שנותן להם? מסביר רבי עובדיה מברטנורה על המשנה במסכת אבות ה: "ומהו השירות - שיתן להם עצה" , כלומר בן ה-50 הופך להיות יועץ ומדריך לאחרים .

  • המעניין הוא שיהודה בן תימא מוזכר רק בשני מקרים במשנה, במשנה כ"ד ובמשנה כ"ה כאן אצלנו בפרק חמישי , בפרקי אבות. בכל זאת הוא התנא המעצב את תפקודו של האדם בהתאם להתפתחותו הביולוגית וחכמים קבלו את דעתו.

מיהו אותו תנא ?

במסכת מגילה נמצאנו למדים שחכמים העריכו מאוד את דעתו של בן תימא : מסכת מגילה (דףי "ד, עמוד א')

דרשו חכמים על הפסוק " ...משען ומשענה..." ספר ישעיהו (פרק ג', פסוק א')

משען: אלו בעלי מקרא .

משענה: אלו בעלי משנה, כגון מי ?

כגון: ר' יהודה בן תימא וחבריו.

  • מכאן שחכמים נשענו וסמכו את דעתם על דעתו של בן תימא.

חמישים שנה בהקשרים נוספיםעריכה

המספר חמישים מופיע במספר הקשרים במקרא , כגון :

כשאדם בן 50 עושה משהו ,הרי זה דומה לתיבת נח. יחזיק מעמד בכל הסערות של החיים .

"..חמישים אמה רחבה"

תיבת נח

בגיל 50 מסיימים בד"כ את המילואים .

"...מבן 50 שנה ישוב..."

הלויים

מעבר לזה לא סופרים יותר, עוצרים בגיל זה .

"..תספרו 50 יום.."

ספירת העומר

כולם יוצאים לחופשי. זה הזמן להשתחרר מעט מעבדות היום יום, ולעשות דברים חדשים .

"...יובל היא שנת ה- 50 שנה... " .

יובל

המילה " ביובל " היא בגימטרייה: 50.

אכן בשנת היובל – תשובו איש אל אחיו,

יש חופש ושיחרור מלא מעבדות.

בימינו אלו: "עבדות" , היא במידה מסוימת שיגרת היום יום , השעבוד לעבודה .

יתכן לומר שגיל החמישים שנה הוא הזמן הנכון להשתחרר מעבדות זו ולעסוק בעניינים רוחניים, כגון לימוד התורה.

""...ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים..."" .

מקורותעריכה

על-פי מאמר של ד"ר מנחם צוקר שפורסם לראשונה בספר "שיעורים" וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-06-03.


תגובותעריכה

קיצור דרך: tnk1/sofrim/zuckm/42