ביאור:בחירת אברהם אבינו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


אַתָּה-הוּא יְהוָה הָאֱלֹהִים, אֲשֶׁר בָּחַרְתָּ בְּאַבְרָם, וְהוֹצֵאתוֹ מֵאוּר כַּשְׂדִּים' וְשַׂמְתָּ שְּׁמוֹ אַבְרָהָם.
נחמיה ט ז

האם אכן קודם נבחר אברהם ורק אח"כ הוצא מאור כשדים? במעבר שבין פרשת נח לפרשת לך-לך נדמה שחסרה פרשה קצרה. רק לפני שבעה פסוקים אברהם נולד וכבר נבחר להיות "אברהם אבינו - אבי האומה"?

את מה שהחסירו הפסוקים השלים המדרש: אברהם נולד לתוך עם של עובדי אלילים והגיע לאמונה בבורא מכח שאיפתו לבירור האמת. לאחר שעמד על דעתו שבר את פיסלי אביו ואף התווכח עם המלך נמרוד. באופן יוצא דופן, דווקא לסיפורים אלו ישנו ביסוס היסטורי, "ארכאיולוגי":

  • "ידוע כי אברהם אבינו ע"ה גדל באומת ה"צאבה" ושטתם שאין שם אלוה כי אם הכוכבים. וכאשר אודיעך בפרק זה סיפריהם המצויים בידינו אשר תורגמו ללשון הערבי ודיברי ימיהם העתיקים, ותמצא שהזכירו באותם הספרים שלהם ענין אברהם אבינו ואמרו בלשון זה: אבל אברהם אשר גדל בכותא הרי כאשר חלק על דעת הכל וטען שיש שם עושה זולת השמש הוכיחו נגדו בכך וכך והזכירו בראיותיהם דברים הגלויים, נראים מפעולות השמש במציאות. ואח"כ הביאו מעט מהוכחותיו נגדם. ובסוף אותה הפרשה אמרו שהמלך כלא את אברהם והוא המשיך להתווכח עימם ימים כשהוא בכלא. ואח"כ ירא המלך פן ימריד עליו את מדינתו ויוציא בני אדם מדתיהם. ואז הדיחוהו לנפת ה"שאם" אחר שלקח כל רכושו... וכיון שסבל את כל זה בשל אמונתו בה' יתעלה והעדיף את האמת על כבודו - נאמר לו אברכה מברכיך ומקללך אאור" (מורה נבוכים ג, כט).
  • את "עברו הפגאני" של אברהם אבינו ניתן להוכיח גם מספר יהושע (כד, ב): "בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלהים אחרים".
  • לגירושו של אברהם ע"י השליט של אור כשדים ניתן להביא ראיה מדברי אברהם לאבימלך (בראשית כ יג): "ויהי כאשר התעו אותי אלהים מבית אבי..." (כאשר גרשוני נמרוד וחבריו שופטי הארץ והוצרכתי להיות תועה כשה אובד - חזקוני שם).

עדיין נשארת השאלה מדוע לא כתבה התורה את כל הסיבות שגרמו לבחירתו של אברהם?

האריך בכך המהר"ל (נצח ישראל, יא), ונביא את עיקר דבריו: "...ולכך יתורץ השאלה שלא הזכיר הכתוב צדקת אברהם קודם שנגלה עליו השכינה, שאם כך היה משמע שלכך נגלה עליו הקב"ה, ואם כן היה זאת האהבה תלויה בדבר, וכל אהבה התלויה בדבר - בטל דבר בטלה אהבה. כי ההפרש אשר יש בין ישראל לאומות כי ה' יתברך בחר בישראל בעצם ולא בשביל מעשיהם הטובים, שלא לומר דוקא כשהם עושים רצונו של ה' יתברך אז בחר בהם. ולפיכך כתוב: והייתי לכם לאלוקים קודם, ואח"כ: ואתם תהיו לי לעם".

התורה מתארת את הנסיונות שנעשו לאברהם לאחר שנבחר כבר. כך הרווחנו שני דברים: גדולתו של אברהם מפורסמת לכל ועדיין בחירתו היא שרירותית ואיננה תלויה בדבר.