ביאור:בבלי נזיר דף לג

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה


מסכת נזיר: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו | הדף המהדורה הרגילה


עמוד א (דלג לעמוד ב)

אביי [חלק על רב יהודה, ו]אמר: כגון דאמר "אי נמי לאו פלוני הוא - אהוי [מהר"ב רנשבורג] [1] נזיר.

ומאי 'לא נתקיימו דבריו' [2]?

לא נתקיימו דבריו הראשונים אלא דבריו אחרונים [3].

הרתיע לאחוריו אינו נזיר:

טעמא משום דהרתיע לאחוריו, הא אתי לקמן הוי נזיר – מני?

[נזיר דף לג עמוד ב כולו תוספות]

הערותעריכה

  1. ^ וחבריה אמר "הריני נזיר שזה פלוני; אי נמי לאו פלוני הוא אהוי נמי נזיר"
  2. ^ דקאמרי בית הלל
  3. ^ הכי קאמרי: לא מיבעיא כי נתקיימו דבריו הראשונים הוי נזיר; אלא אפילו לא נתקיימו דבריו הראשונים הרי זה נזיר - משום דבריו האחרונים