הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


שאול, משבט בנימין, גר בזמן מלוכתו בגבעת שאול -

שמואל א טו לד: "וילך שמואל הרמתה ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול"

מקום הנזכר אף בנביא -

ישעיהו י כט: "עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה"

ונראה ששם היה כאשר שלח שליחים לרדוף אחרי דוד בשני הסיפורים המקבילים -

שמואל א כג יט: "ויעלו זפים אל שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר עמנו במצדות בחרשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון"

שמואל א כו א: "ויבאו הזפים אל שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר בגבעת החכילה על פני הישימן"

אבל ביתר פירוט, הוא ישב 'תחת האשל' -

שמואל א כב ו: "וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר אתו ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה וחניתו בידו וכל עבדיו נצבים עליו"

רש"י: תחת האשל ברמה - אחת שהיתה בגבול בנימן: ורבותינו אמרו (תענית ה ב), היא היתה רמה של שמואל, ושני מקומות הן, וכן מדרשו, ושאול יושב בגבעה, בזכות האשל הגדול אשר ברמה, שהיה מתפלל עליו

והוא אף נקבר שם -

שמואל א לא יג: "ויקחו את עצמתיהם ויקברו תחת האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים"

או 'תחת האלה' לפי הניסוח בדברי הימים -

דברי הימים א י יב: "ויקומו כל איש חיל וישאו את גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים"

אשל זה מזכיר את האשל של אברהם -

בראשית כא לג: "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם"

ועוד נזכר 'תחת הרמון', וזה מסתדר לפי המפרשים אשל כשם עץ כללי -

שמואל א יד ב: "ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרמון אשר במגרון והעם אשר עמו כשש מאות איש"

מגרון הנזכרת כאן מופיעה גם בישעיה -

ישעיהו י כח: "בא על עית עבר במגרון למכמש יפקיד כליו"

ומכמש הנזכרת כאן מוזכרת אף בשאול -

שמואל א יג ב: "ויבחר לו שאול שלשת אלפים מישראל ויהיו עם שאול אלפים במכמש ובהר בית אל ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין ויתר העם שלח איש לאהליו"

בכלל, כל הסיפור של הישיבה תחת האשל מזכיר את דבורה היושבת תחת התומר -

שופטים ד ה: "והיא יושבת תחת תמר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים ויעלו אליה בני ישראל למשפט"

וזה מזכיר את הכתוב -

מלכים א ה ה: "וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה"

מיכה ד ד: "וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד כי פי ה' צבאות דבר"

מצד אחר, זה מזכיר את העבודה הזרה שנזכרה בקשר לעצים כמו –

שופטים ט לז: "אלון מעוננים"

אך נראה שלא בזה המדובר.

והרי לכם רעיון לשם-קיבוץ או ישוב אחר חדש: "אשל שאול".

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של חגי הופר שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-04-30.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t08a22_2