ביאור:ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


אמרו חז"ל (קידושין סט:): "ארץ ישראל גבוה מכל ארצות... דכתיב (ירמיה כג, ז): "לכן הנה ימים באים נאם ה' לא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדחתים שם""

הרבה תמהים על זה ושואלים הרי יש מקומות הרבה יותר גבוהים בעולם?


אפשר להסביר בצורה פשוטה, העולם הוא הרי כדור, אבל אנו שנמצאים על הכדור וכל אלו הנמצאים בתוך היקום אינם יכולים לקבוע מי למעלה ומי למטה. אבל בורא עולם ומלואו מעיד שארץ ישראל הוא עליונו של הכדור. וראו עוד בדף השיחה.