ביאור:ארץ או תורה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.בפרשת ערי המקלט דברים יט ח, נאמר שצריך להפריש שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המערבי, ואם ה' ירחיב את גבולנו - להפריש עוד שלוש ערים: "ואם ירחיב ה' אלהיך את גבלך כאשר נשבע לאבתיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבתיך; כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום, לאהבה את ה' אלהיך וללכת בדרכיו כל הימים ; ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה" (ע"ע ערי מקלט -. על-פי פסוקים אלה, גודלה של הארץ שנזכה לכבוש תלוי בקשר שבינינו לבין ה' - רק אם נאהב את ה' ונלך בדרכיו, נזכה לקבל את כל הארץ שה' נשבע לאבותינו.

אולם, כמה פרקים לפני כן, נאמר דברים יא לא: " "כי אתם עברים את הירדן לבא לרשת את הארץ אשר ה' אלהיכם נתן לכם, וירשתם אתה וישבתם בה; ושמרתם לעשות את כל החקים ואת המשפטים אשר אנכי נתן לפניכם היום" "" ", כלומר, שמירת המצוות תלויה בירושת הארץ - קודם צריך לרשת את הארץ שה' נותן לנו, ורק אחר-כך אפשר לקיים את המצוות; (וחז"ל למדו מכאן ש" "ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות" ")!

אז מה צריך לעשות קודם - לרשת את הארץ או לקיים את המצוות?

מצאנו "פרדוקס" דומה לגבי הסדר שבין חכמה לבין יראת ה' - שמתבטא בכמה פסוקים בספר משלי, וגם בדברי ר' אלעזר בן עזריה (אבות ג יז) " "אם אין חכמה אין יראה, אם אין יראה אין חכמה" ". והפתרון הוא, כנראה , שהאדם צריך להתקדם בצורה שבלולית (ספירלית) - להתחיל מטיפה אחת של יראה, להוסיף שתי טיפות של חכמה, לקבל שלוש טיפות של יראה, וכן הלאה...

ייתכן שכך הדבר גם בעניין התורה והארץ: קודם-כל בני ישראל קיבלו את התורה וקיימו חלק ממנה במדבר; בזכות התורה, הם קיבלו חלק מהארץ שהובטחה לאבות - עדיין לא את כולה. משה אמר להם שהם צריכים להשתמש בארץ זו על-מנת לקיים את שאר המצוות שבתורה - המצוות שתלויות בארץ, בהנהגה, במשפט ובמקדש; ואם אכן יעשו זאת, הם יזכו לקבל את שאר הארץ, ויוכלו לקיים את כל המצוות בצורה שלמה יותר.

מדינת ישראל בימינו ניסתה כבר את כל מה שאפשר לנסות כדי להגיע לחיים שלוים: ניסינו שלום וניסינו מלחמה, ניסינו בריתות וניסינו נסיגות. דבר אחד עדיין לא ניסינו - לא ניסינו לקיים את כל מצוות התורה הקשורות להנהגת המדינה. לכן כל-כך קשה לנו להחזיק בארץ, וחלקים ממנה נשמטים מידינו. אולי צריך לקרוא לציבור לעשות ניסיון - לקיים את מצוות התורה הקשורות למדינה (כמובן לא מתוך כפיה אלא מתוך בחירה) - ואז "...ירחיב ה' אלהיך את גבלך כאשר נשבע לאבתיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבתיך; כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום, לאהבה את ה' אלהיך וללכת בדרכיו כל הימים..."

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2006-08-11.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-19-0809