ביאור:אסוף אסיפם

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.ירמיהו ח יג-יז: "אסוף אסיפם , נאום ה'! אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה, והעלה נבל - ואתן להם, יעברום. על מה אנחנו יושבים - האספו ונבוא אל ערי המבצר, ונדמה שם; כי ה' אלוהינו הדימנו וישקנו מי ראש, כי חטאנו לה'. קווה לשלום, ואין טוב; לעת מרפא, והנה בעתה. מדן נשמע נחרת סוסיו - מקול מצהלות אביריו רעשה כל הארץ; ויבואו, ויאכלו ארץ ומלואה - עיר ויושבי בה. כי הנני משלח בכם נחשים צפעונים, אשר אין להם לחש; ונישכו אתכם , נאום ה'".

מה בדיוק "אוסף" ה'?

  1. בפסוק הראשון, ה' "אוסף" את ה "ענבים" מ "הגפן" ואת ה "תאנים" מ "התאנה" . ה' אוסף ומ "עביר" מהם (מישראל) את כל האוכל ש "נתן להם" . וכמו שאמר גם הנביא הושע (ב11): "לכן אשוב - ולקחתי דגני בעיתו, ותירושי במועדו...".
  • המילה "אסוף" מופיעה בתורה פעם אחת - במדבר כא טז: "ומשם בארה; היא הבאר אשר אמר ה' למשה ' אסוף את העם ואתנה להם מים'". בעבר, ציוה ה' למשה לאסוף את העם כדי לתת להם מים טובים; אבל עכשיו -
  • בפסוק הבא - כל בני ישראל "נאספים אל ערי המבצר" , ושם ה' משקה אותם "מי ראש" - מים מרים ורעילים.
  • המילה "האספו" מופיעה בתורה פעם אחת - בראשית מט א: "ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר: 'היאספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים'." בעבר, אסף יעקב אבינו את בניו כדי לתת להם ברכות. אבל עכשיו -
  • בפסוקים הבאים - ה' כביכול לוקח את הברכות מבני ישראל. לא כל הברכות נזכרות כאן, אלא רק ברכתו של "דן" - ששבטו היה ה"מאסף לכל המחנות" (במדבר י כה):
  • דן התברך (בראשית מט יז) "יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח - הנושך עקבי סוס , וייפול רוכבו אחור", ועכשיו "מדן נשמע נחרת סוסיו ... הנני משלח בכם נחשים צפעונים ... ונישכו אתכם ".
  • יעקב התפלל על שבט דן ואמר לו (בראשית מט יח): "לישועתך, קיוויתי ה'", ועכשיו "קווה לשלום - ואין טוב".

לסיכום, כל הנבואה הזאת מתארת איך ה' אוסף דברים, לרעת עם ישראל: אוסף את הפירות שנתן בעצים, אוסף את בני ישראל עצמם כדי לתת להם מים רעילים, ואוסף את הברכות שנתן להם יעקב אביהם.

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2002-07-26.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yrmyhu/yr-08-1317