ביאור:איך יישבעו בעתיד

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
בשני פרקים מנבא ירמיהו על השבועות שיישבעו בעתיד - בפרק טז ובפרק כג. פרק טז הוא נבואת פורענות ופרק כג הוא נבואת נחמה; לכן בפרק כג היחס של ה' אל בנ"י הוא הרבה יותר חם ואוהב:

1. בפרק טז ה' רק מעלה את בני ישראל מהגלות ("אשר העלה"), ובפרק כג ה' גם מביא אותם לארץ ("אשר העלה ואשר הביא").

2. בפרק טז הם נקראים בכינוי הפשוט "בני ישראל", ובפרק כג הם נקראים בכינוי חיבה – " " "זרע בית ישראל" " ".

3. אין לי הסבר...

4. בפרק טז מדברים אל ה' בגוף שלישי - "אשר הדיחם "; בפרק כג, ה' בעצמו משתמש בשבועה הזאת - הוא אומר " " "אשר הדחתים שם" " " (בגוף ראשון). ה' בעצמו מדבר בלשונם של בני ישראל, מרוב חיבה!

5. בפרק טז, ה' משיב את בני ישראל אל אדמתם רק בזכות אבותם; בפרק כג, בני ישראל יושבים על אדמתם בזכות עצמם (ע' במאמר " שני סוגים של צמח מבית דוד " – פרק כג מדבר על גאולה שבאה בזכות המעשים הטובים של ישראל. ע"ע שלוש אפשרויות לגאולת ישראל ).

הטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים בין השבועות:

 

"טז14 - טז15"

"כג7 - כג8"

""

" "והטלתי אתכם, מעל הארץ הזאת, על הארץ, אשר לא ידעתם אתם ואבותיכם; ועבדתם שם את אלוהים אחרים, יומם ולילה, אשר לא אתן לכם, חנינה." "

" "בימיו תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח; וזה שמו אשר יקראו, ה' צדקנו." "

" "לכן הנה ימים באים, נאום ה’; ולא יאמר עוד חי ה’, אשר העלה את בני ישראל מארץ מצריים. כי אם חי ה’.." "

" "לכן הנה ימים באים, נאום ה’; ולא יאמרו עוד חי ה’, אשר העלה את בני ישראל מארץ מצריים. כי אם חי ה’.." "

" "אשר העלה" "

" "אשר העלה ואשר הביא " "

1

" "את בני ישראל" "

" "את זרע בית ישראל " "

2

" "מארץ צפון," "

" "מארץ צפונה," "

3

" "ומכול הארצות אשר הדיחם שמה;" "

" "ומכול הארצות אשר הדחתים שם;" "

4

" "והשיבותים על אדמתם אשר נתתי לאבותם ." "

" "וישבו על אדמתם." "

5

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בפירושים וסימנים ירמיהו ביטויים וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2001-01-01.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yrmyhu/jvuot_atidyot