ביאור:אברבנאל על בראשית לב

אברבנאל מתייחס לכך שהתורה מספרת שיעקב פחד (“ויירא”) כששמע שעשיו בא לקראתו.

הוא שואל: כיצד יתכן שיעקב שהוא אחד המאמינים הגדולים פחד ולא האמין בה’ שיציל אותו?

לצורך התשובה אברבנאל מביא דוגמא מתורת המידות של אריסטו:

גבורה אינה ההיפך מפחדנות. בצד אחד של הציר יש פחדנות ובצד השני יש יוהרה ושחצנות. הגבורה נמצאת על הנקודה באמצע הציר. והיא ממוצע בין פחדנות ליהירות. “הגיבור האמיתי” מפחד מהמוות, אך כאשר הוא מכיר במטרת המלחמה הוא משתלט על פחדו הטבעי ויוצא למלחמה.

באותו אופן, זה היה טבעי שיעקב יפחד וזה רק מראה את גודל אמונתו, בכך שלמרות פחדו הגדול הוא השליט את כח האמונה שבשכלו על פחדיו ויצא לקראת עשיו.