פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) אין:    כתב הכלבו אין אומרים שיר מזמור לאסף לפי שהם כעין יום טוב מאחר שאומרים בו הלל.