באר היטב על אורח חיים תרמד

סעיף אעריכה

(א) שחרית:    אין אומרים אל נא ביום ראשון דסוכות. מ"א.

(ב) ושהחיינו:    ואח"כ ינענע. ואם לא לא בירך זמן יום ראשון מברך כל ז' מתי שיזכר. ואם בירך יום ראשון שוב אין מברך יום שני שהחיינו ר"ן והגמ"נ. (מ"א).