פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) בשבת:    ואז אין אומרים מערבית בליל ראשון ובליל שני אומרים מערבית של ליל ראשון ועיין סימן תקפ"ט ס"א.