פתיחת התפריט הראשי

באר היטב על אורח חיים תרכה

סעיף אעריכה


(א) לתקן:    היינו לבנותה כולה כן הוא במהרי"ל.