פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) תפילין:    מהר"ם גאלנט"י היה מניח' בביתו והיה קורא ק"ש ואח"כ היה הולך לבית הכנסת כ"כ בהלק"ט ח"ב סימן קל"ט וכתב שכן מצא כתוב להאר"י ז"ל.


(ב) ותפילין:    והנוהגים להניח שני זוגות תפילין גם בתשעה באב יניחו נ"ל עיין סי' ל"ח.