פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) כיום א':    ואפי' נאכל בראשון יוצא בשני דקדושה א' הן אפי' לקולא רשב"ם ועיין סי' תק"ג ס"א מש"ש. ועיין מ"א.

סעיף בעריכה


(ב) ולא יאמר:    ואם אמר הוי עירוב ב"ח. ואם עירב בפת שלא עירב בה מאתמול לא הוי עירוב. רשב"א ב"י ועיין ט"ז.