פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) קונים:    עיין מ"א וט"ז.