פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) אין:    ואם ניתר בצ"ה או בב' פסין המבוי שרי ועי' סימן שס"ג סכ"ו. מ"א ע"ש.