פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) אין מילדין:    אפי' לסעדה אסור. מ"א ועיין ט"ז.

סעיף געריכה


(ב) יכול:    דברפואות בהמה אין אדם בהול שיבא לידי שחיקת סמנים. ט"ז.

סעיף דעריכה


(ג) שתצטנן:    עיין ב"ח.