פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) לנחם אבלים:    בשבת דף י"ב איתא בקושי התירו לנחם אבלים בשבת א"כ לא יפה עושים אותן שכל ימות השבוע אינן הולכין רק בשבת. מ"א.


(ב) ורפואה:    ולאבל יאמר שבת היא מלנחם ונחמה קרובה לבא. ט"ז בשם ב"ח.