פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) יחיד:    פי' אחד אחד ובלבד שלא יצאו רובן.


(ב) וילווהו:    וה"ה כשמוציאין אותה ילוו אותה עד הבימה. האר"י ז"ל.