פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) במודים:    אם נזדמן לו רוק לא ישחה עד שיצא הרוק מפיו ספר חסידים סי' י"ח. מ"א וע"ת.

סעיף געריכה


(ב) נראה:    המ"א העלה דאין למחות ביד האומרים אותו עיין שם. אין אומרים אלהינו בבית האבל.